Op 21-03-2023 heeft de Algemene ledenvergadering van de Flevoklassiekers plaatsgevonden bij  HSVD in Dronten

Om 20:00 opent de voorzitter de algemene ledenvergadering 2023 met het vaststellen van de agenda . De notulen van de vergadering in 2022 worden daarna blad voor blad doorgenomen en goedgekeurd zonder aanmerkingen. Vervolgens worden de activiteiten in 2022 doorgenomen door de voorzitter.

De nieuwe penningmeester Jan Stienstra neemt alle financiële cijfers over 2022 door en geeft daarbij een uitgebreide toelichting. De financieële positie  van de club ziet er goed uit , maar het is wel noodzakelijk de contributie in 2024 te verhogen van € 35 naar € 40 per jaar. Nog steeds een laag bedrag in verhouding met alle activiteiten die de club organiseert .

De kascommissie bestaande uit Karel Stokking en Wim Schreurs heeft de kas gecontroleerd . Alle fakturen waren aanwezig , alle bedragen klopten en er zijn geen afwijkingen geconstateerd.

De voorzitter verzoekt de aanwezigen dan ook de penningmeester decharge te verlenen over het gevoerde financiële beheer in 2022 . Dit wordt zonder aanmerkingen verleend door alle aanwezigen.

 

Bijzondere Evenementen in 2023

Voor 2023 staan er twee grote evenementen op het programma.  Een reis naar Noorwegen op uitnodiging van een Flevoklassieker lid die daar een camping heeft ,   en een kampeer weekend aan  Zee met verblijf op een camping bij Callantsoog , georganiseerd door de dames Gerdina Krijger en Karianne Veldhuijs . We kennen beide dames van de organisatie van het 25 jarig bestaan feest van de Flevoklassiekers bij het MEC in 2022.

Ton geeft nadere uitleg over de reis naar Noorwegen . Helaas zijn er nog geen aanmeldingen ontvangen .

Gerdina geeft uitleg over het weekend naar Callantsoog en hoe deelname geboekt kan worden. Alle details staan op deze webste onder het kopje Naar Zee !

De website wordt bijgewerkt door René Knook en Rein Bouman en is in 2022 weer volop in gebruik .Rein Bouman geeft een toelichting op de veranderingen en zaken die nog verbeterd kunnen worden . Bijna alle georganiseerde evenementen in 2022 zijn weer op de website geplaatst met foto’s en toelichting. Ook zijn er verhalen en bijzonderheden van leden geplaatst onder de kop Flevoklassiekers in de schijnwerper.

In 2022 is ook een start gemaakt met het smoelenboek op de website ter vervanging van de papieren versie. Er staan nu bijna 100 voertuigen op , maar gezien het aantal Flevoklassieker leden en hun voertuigen zijn we daarmee nog niet op de helft.Het verzoek aan de leden is dan ook om op de website te kijken wat er ontbreekt van het eigen wagenpark  , om daarna een foto van de ontbrekende voertuigen te maken liefst met de eigenaar erbij en te mailen naar de Flevoklassiekers.

De foto’s zullen dan zo snel mogelijk geplaatst worden.

De vergadering wordt vervolgt met het afscheid van Fred Bierman als bestuurslid . Fred heeft veel voor de Flevoklassiers betekent als bestuurslid , is een tijd vervangend voorzitter geweest en heeft vele ritten georganiseerd. Wegens prive omstandigheden stopt Fred met zijn bestuursfunctie , maar blijft wel gewoon lid en gaat ook  aan activiteiten deelnemen indien mogelijk . Omdat Fred zijn hobby uit het verleden , gitaarspelen , weer wil oppakken is er een passend kado : Een gitaar met een unieke Flevoklassieker draagband.

Overhandiging van het kado aan Fred door de voorzitter

Korte uitleg van Fred over het stoppen met de bestuursfunctie

Ook ontvangt Fred een plaat met vele van zijn auto’s uit de afgelopen jaren.

Arie Reijn

Als vervanging voor Fred stelt het bestuur voor om niet 1 , maar  2 nieuwe bestuursleden aan te stellen , Wing Tang en Arie Reijn . Beiden hebben zich bereid verklaard deze taak op zich te gaan nemen.

Alle aanwezigen zijn het daarmee eens.

Welkom in het Flevoklassieker bestuur !

Wing Tang

Na het beantwoorden van de vragen tijdens de rondvraag wordt de vergadering beeindigd.