Lintje voor onze secretaris Jack van Asselt

Op woensdag  26 April 2023 heeft onze secretaris Jack van Asselt een koninklijke onderscheiding ontvangen , hij is nu lid in de orde van oranje-Nassau .

Zoals het officieel heet :

Het heeft zijne majesteit de koning  behaagd  hem te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau .

De onderscheiding is uitgereikt door de waarnemend burgemeester van Lelystad , Ineke Bakker  in het Agora theater in Lelystad in het bijzijn van familie en bekenden.

De burgemeester heeft de avond tevoren aangebeld bij Jack om hem het nieuws mede te delen en om de uitnodiging te overhandigen om de volgende dag bij de uitreiking aanwezig te zijn.

Ontvangst in het Agora theater in Lelystad

Iedereen in afwachting van wat er gaat gebeuren tijdens de uitreiking van de lintjes

Toespraak van de burgemeester met daarna het officiele opspelden van de onderscheiding

Foto’s en filmpje van het officiele moment

De gedecoreerden met de burgemeester in hun midden