Op 15 maart 2022 heeft de jaarlijkse ledenvergadering met aanwezigheid van 44 leden plaatsgevonden bij HSVD Dronten . De voorzitter opende de vergadering , waarna de diverse onderwerpen van de agenda zoals ze in de Flevoklassieker 102 gepubliceerd waren , aan bod gekomen zijn. Voor de penningmeester Nico van der Voort was dit zijn laatste financiële verslag tijdens de ALV . Volgend jaar komt de nieuwe penningmeester Jan Stienstra aan bod . Een speciaal agenda punt was de uitleg van de dames van de feestcommissie over het nog te houden 25 jarig bestaan feest. Dat feest zal gehouden worden bij het MEC museum . Het begint vorm te krijgen , maar er zijn nog wel wat extra handen nodig om de feest locatie in te richten. U kunt zich nog aanmelden ! Het is een druk bezochte vergadering geworden met een gezellige afloop.

Opening van de vergadering door de voorzitter

De dames Gerdine en Karianne geven uitleg aan de aanwezigen over hoe het feestprogramma er in grote lijnen uit gaat zien .