Bezoek Stichting Polderpioniers

Op zaterdag 29-10-2022 hebben we een bezoek gebracht aan de Stichting Polderpioniers aan de Elandweg 34 in Swifterbant.

De stichting is aktief om iedereen die interesse heeft in de recente polderhistorie kennis te laten maken met de ontginningsmethodes, de indrukwekkende machines waarmee dit gepaard ging en de verhalen hier omheen. Het is inmiddels meer dan 50 jaar geleden dat het laatste deel van Zuidelijk Flevoland droogviel.  In het museum staan machines uit eigen collectie en machines in bruikleen van Museum Batavialand

Ontvangst met uitleg over de historie en het ontstaan van de Polderpioniers door Heijo Smit

Een deel van de collectie 

Osa Bamse op basis van Bolinder Munktell

Caterpillar deel bouwjaar 1931

De bezoekers